Antyadhezyjne środki, środki przeciwadhezyjne, środki przeciwprzyczepne, substancje, które, znajdując się na powierzchni innych materiałów, zmniejszają ich przyczepność (adhezję). Preparaty do rozformowania wyrobów betonowych. Środki zpobiegające przyczepności form do masy.

Menu